Neomax C102 Flex

Neomax C102 Flex là hợp chất chống thấm hai thành phần có độ bám dinh, co dãn đàn hồi cao, khi hóa rắn sẽ tạo màng polyme… sản phẩm bao gồm hỗn hợp dạng bột và kết hợp với thành phần nhựa polyme dạng lỏng.

Category: