Sika latex 5l

Sika Latex là nhũ tương cao su tổng hợp gốc butadien cải tiến dùng trộn với xi măng để chống thấm và gia tăng tính kết nối